Έκδοση άδειας πολιτικού γάμου για αλλοδαπούς

Οι Αλλοδαποί που κατοικούν στη Γλυφάδα πρέπει να φέρουν :

  1. Αίτηση
  2. Άδεια Παραμονής - Διαβατήριο.
  3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ( επικυρωμένη και μεταφρασμένη ).
  4. Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν υπάρχει κώλυμα για τέλεση γάμου και θα αναφέρεται ο βαθμός γάμου που πρόκειται να τελέσει ο ενδιαφερόμενος. Η βεβαίωση θα φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του υπογράφοντος από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10 Αθήνα). Για τις διαζευγμένες που διατηρούν μετά το διαζύγιό τους το επώνυμο του πρώην συζύγου απαιτείται βεβαίωση του προξενείου τους ότι η αναφερόμενη στο διαβατήριο με το επώνυμο του πρώην συζύγου είναι το ίδιο πρόσωπο με την αναφερόμενη στη ληξιαρχική πράξη γέννησης με το πατρικό επώνυμο.
  5. Γνωστοποίηση γάμου σε ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα ( ένα φύλλο για κάθε μελλόνυμφο ) Τα ονόματα των αλλοδαπών πρέπει να αναγράφονται στα ελληνικά.
  6. Παράβολο χαρτοσήμου 14,67 € ( από Δ.Ο.Υ. ) ή e-παράβολο.
  7. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας


ΟΛΑ τα ανωτέρω δικαιολογητικά αφορούν τον ΚΑΘΕ μελλόνυμφο

Οι υπήκοοι κρατών – μελών ΕΕ δεν χρειάζονται άδεια παραμονής, αλλά πρέπει να έχουν το διαβατήριο τους και την άδεια διαμονής.

Οι Σύριοι υπήκοοι εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών θα πρέπει να προσκομίσουν και ειδική έγκριση απο το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την εδώ πρεσβεία της Συρίας.

copyrights © 2018 Evolution Projects