Διαδικασία τέλεσης πολιτικού γάμου

Για  τον προσδιορισμό  τέλεσης  πολιτικού  γάμου απαιτείται  Αίτηση από  κοινού υπογεγραμμένη  από τους  ενδιαφερόμενους  στο  Δημαρχείο  της  επιλογής  τους. Κατά  την  τέλεση  του  γάμου  οι  μελλόνυμφοι  πρέπει  να  συνοδεύονται  από  (2) δύο  μάρτυρες  ενήλικες  ( μπορεί  να  είναι   και   συγγενείς )  με  τις  ταυτότητές  τους.

Σύμφωνα  με  το  νόμο  περί   ισότητας ,  οι  μελλόνυμφοι  είναι  υποχρεωμένοι  να  δηλώσουν  πριν  από  το   γάμο   το  επώνυμο  των  παιδιών  που   θα  γεννηθούν. Αυτό  μπορεί  να  είναι  ή  του  συζύγου  ή  της  συζύγου  ή  συνδυασμός  των  δύο.

copyrights © 2018 Evolution Projects