Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των ως άνω Ληξιαρχικών Πράξεων δικαιούνται να ζητήσουν οι εξής: Οι συγγενείς Α’ βαθμού ή (ο /η) σύζυγος.
   
Δικαιολογητικά
 • Αίτηση 
 • Ταυτότητα του αιτούντος ή επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητάς του
 • Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
 • Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση  
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού
 • Δημαρχείο
 • ΚΕΠ Γλυφάδας
 

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 
 • Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων μπορούν να χορηγηθούν και σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος όμως πρέπει να αποδείξει ότι:
  • έχει έννομο συμφέρον
  • ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση των δικαιούχων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.
 • Η Διεύθυνση Ληξιαρχείου του Δήμου Γλυφάδας διαθέτει για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού (δημοτών και μη), έντυπα αιτήσεων και δηλώσεων για όλες τις περιπτώσεις.

 

copyrights © 2018 Evolution Projects