Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα λόγω γάμου

Δικαιολογητικά
  • Αίτηση δήλωσης γάμου.
  • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
  • Στην περίπτωση που ο ένας εκ των δύο συζύγων δεν είναι δημότης μας, απαιτείται επιπρόσθετα πιστοποιητικό γέννησής του για ενδεικτική εγγραφή ή μεταδημότευση (ανάλογα με την επιλογή του ενδιαφερομένου) στο Δήμο Γλυφάδας.
  • Στην περίπτωση που ο μη δημότης σύζυγος έχει τελέσει και άλλον/άλλους γάμους, απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία σύστασης - λύσης των προηγούμενων γάμων του.
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση        Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής  Κατάστασης
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
  • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
  • Δημαρχείο 

 

 

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 
Όταν ο γάμος έχει τελεστεί στο εξωτερικό, πρέπει να έχει δηλωθεί από ειδικό ληξιαρχείο Αθηνών.

 

copyrights © 2018 Evolution Projects