Αρχική ηλεκτροδότηση ακινήτου

Δικαιολογητικά

  • Συμβόλαιο ακινήτου (όταν δεν έχει δηλωθεί το ακίνητο)
  • Φωτοτυπία υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πάνω στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός παροχής που έχει δοθεί από τη ΔΕΗ
  • Φωτοτυπία άδειας οικοδομής θεωρημένη από τη πολεοδομία
  • Βεβαίωση μηχανικού
  • Όταν έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, πίνακας κατανομής χιλιοστών
  • Την τακτοποίηση ημιυπαίθριων (Ν. 3843/10).
  • Την τακτοποίηση αυθαιρέτων (Ν. 4014/11).

copyrights © 2018 Evolution Projects