Αίτημα για συντήρηση, ανακατασκευή ή κατασκευή οδού

Δικαιολογητικά: Αίτηση   

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών   

Σημεία Υποβολής Αίτησης: Δημαρχείο   

Παρατηρήσεις/Σχόλια/Διευκρινίσεις:


1) Να αναφέρεται αν πρόκειται για τμήμα οδού και να προσδιορίζεται ή για ολόκληρη την οδό

2) Όλες οι αιτήσεις να γίνονται μόνο για ρυμοτομικά εγκεκριμένες οδούς του Δήμου Γλυφάδας

copyrights © 2018 Evolution Projects