ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_72

Επικύρωση των πρακτικών της 14ης, 18ης και 20ης συνεδρίασης Δ.Σ. έτους 2018 και 1ης (έκτακτης), 2ης (ειδικής), 4ης (ειδικής) και 5ης συνεδρίασης Δ.Σ. έτους 2019

copyrights © 2018 Evolution Projects