1η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (26.8.19)

Γλυφάδα, 16.8.2019

Αρ. Πρωτ. 26688

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Παναγιώτα Κυριακίδου

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025 218-234

FAX : 213 2025204

 

Αριθμός  Πρόσκλησης : 1

 

 

 

 ΠΡΟΣ:

Tα Μέλη της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15,

στις 26 Αυγούστου  2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2.30  μ.μ.,

προκειμένου να συζητήσουμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις  του αρ. 76 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 και σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 2α και 2γ του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

(266/2011 απόφαση Δ.Σ.),

τις προτάσεις σας σχετικά με

το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2020.

 

Σε περίπτωση που η συνεδρίαση δεν πραγματοποιηθεί λόγω μη απαρτίας θα επαναληφθεί την

Τρίτη 27 Αυγούστου 2019 και ώρα 2.30 μ.μ. (αρ. 78, παρ. 3 του Ν. 4555/2018).

 

     

 

                                                                                              Γλυφάδα, 16.8.2019

                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects