Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Γλυφάδα, 28/08/2019

Αρ. Πρωτ.: 27393

 

ΠΡΟΣ:

  • Tακτικά μέλη του

Δημοτικού  Συμβουλίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Παναγιώτα Κυριακίδου

ΤΗΛΕΦΩΝΑ     : 213 2025 231

FAX                 : 213 2025 204

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Άλσους 15 Γλυφάδα, στις 8.9.2019,  ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30 μ.μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64  και 74 του Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018  και 2 του Ν. 4623/2019 , αντίστοιχα .   

 

 

 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

 

 

Περικλής Δορκοφίκης

copyrights © 2018 Evolution Projects