ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΥΕ Φυλάκων Εργατών (κοιμητηρίου) και έξι (6) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (εργάτες νεκροταφείου) με διάρκεια οκτώ (8) μήνες.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

Υποβολή αιτήσεων από 4/1/2020 έως και 13/1/2020.

copyrights © 2018 Evolution Projects