ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_14

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 125/2019 και προϋπολογισμό 5.500.000€ (συμπ/νου ΦΠΑ)

copyrights © 2018 Evolution Projects