ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_16

«ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», ΜΕ ΑΡ.ΜΕΛ. 12/17»

copyrights © 2018 Evolution Projects