Άδεια πολιτικού γάμου

Η άδεια Πολιτικού Γάμου για κάθε ενδιαφερόμενο εκδίδεται στο Δήμο της τελευταίας κατοικίας του.


Για την κατάθεση της Aίτησης και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, έχοντας τη ταυτότητα του. Σε περίπτωση που αδυνατεί να προσέλθει, να εξουσιοδοτεί κάποιο πρόσωπο για την υποβολή των δικαιολογητικών έκδοσης άδειας γάμου και την παραλαβή της, αφού θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής στην αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και την εξουσιοδότηση από το Αστυνομικό Τμήμα.


Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση οκτώ (8) ημερών από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών.


Για εξειδικευμένες περιπτώσεις επικοινωνήστε με το Τμήμα Πολιτικών Γάμων στο τηλ. 213 2025254-255.

copyrights © 2018 Evolution Projects