ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_8

Λήψη απόφασης για αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας

copyrights © 2018 Evolution Projects