ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_10

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της τρέχουσας σύμβασης για την υπηρεσία «Δαπάνες Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας

copyrights © 2018 Evolution Projects