ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_84

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 751/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Καθορισμού Τελών και Δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων Δήμου Γλυφάδας

copyrights © 2018 Evolution Projects