ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_125

«Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού» και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου»

copyrights © 2018 Evolution Projects