ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_129

Λήψη απόφασης για την έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.6443.0001 πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 με τίτλο « Δαπάνες πραγματοποίησης εκδήλωσης εορτασμού της 25ης Μαρτίου 1821, έτους 2020

copyrights © 2018 Evolution Projects