ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_132

Kατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Κατασκευές διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων» συνολικής πρ/μενης δαπάνης 74.400,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) , σύμφωνα με την υπ΄αρ. 2/2020 μελέτη

copyrights © 2018 Evolution Projects