ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_133

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων καθαριότητας

copyrights © 2018 Evolution Projects