ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_15

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων πλοίων για το έτος 2020»

copyrights © 2018 Evolution Projects