ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_17

Αποδοχή χρηματοδότησης και κατανομής ποσού 453.400,00€ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 30292/19.04.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ

copyrights © 2018 Evolution Projects