ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_21

Λήψη απόφασης για την σύσταση έξι προσωποπαγών θέσεων εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 201/2016 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών

copyrights © 2018 Evolution Projects