ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_22

Λήψη απόφασης επί της με αρ.πρωτ. 4412/7.2.2020 αίτησης της Φωτεινής Χρυσού, για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Δήμο μας

copyrights © 2018 Evolution Projects