ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_23

Λήψη απόφασης για την υπογραφή νέας Σύμβασης του Δήμου Γλυφάδας και της ΔΕΔΔΗΕ για το φωτισμό οδών, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων, με χρήση του Εναερίου Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

copyrights © 2018 Evolution Projects