ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_24

Συμπλήρωση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων» με αρ. μελ. 12/2017 με ένα Δημοτικό Σύμβουλο και τον αναπληρωτή του»

copyrights © 2018 Evolution Projects