ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_25

Λήψη απόφασης περί της με Α.Π. 6255/20.2.2020 αίτησης για την τοποθέτηση των οστών «τιμής ένεκεν» της αποβιωσάσης Ρίτας Λαζαρίδη στον τάφο του αποβιώσαντος συζύγου της Δημάρχου Γλυφάδας , Σάββα Λαζαρίδη

copyrights © 2018 Evolution Projects