ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_28

Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας (λόγω κατεπείγοντος) για εκτέλεση της προμήθειας Αντιπαγετικού Αλατιού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω ειδικών καιρικών συνθηκών

copyrights © 2018 Evolution Projects