ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_29

Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη προτάσεων – πρακτικών των συνεδριάσεων στις 27.12.2019 της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών και γενικά Αμφισβητήσεων του Δήμου έτους 2019

copyrights © 2018 Evolution Projects