ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_30

Τροποποίηση της υπ΄αρ. 281/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων των κοιμητηρίων του Δήμου Γλυφάδας, μετά την τροποποίηση της υπ΄αρ. 751/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

copyrights © 2018 Evolution Projects