ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_36

Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την περισυλλογή ελαιολιπαντικών αποβλήτων πλοίων , σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία

copyrights © 2018 Evolution Projects