ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_38

Λήψη απόφασης για αποδοχή έκτακτης κατανομής ποσού 60.000,00 € από τους Κ.Α.Π. έτους 2020 στους δήμους της χώρας, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19

copyrights © 2018 Evolution Projects