ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_39

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 26.118,32 € από μέρισμα της εταιρείας Παροχής Φυσικού Αερίου – Κατανομή έτους 2017 – 2018 και καθορισμός της δαπάνης που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό»

copyrights © 2018 Evolution Projects