ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_45

Λήψη απόφασης για τη δωρεά πενήντα (50) αντιασφυξιογόνων μασκών στις ελληνικές δυνάμεις που δρουν στα σύνορα του Έβρου

copyrights © 2018 Evolution Projects