ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_143

Έγκριση της διενέργειας δαπάνης για την Προμήθεια γαντιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11 & 14/3/2020

copyrights © 2018 Evolution Projects