ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_145

Έγκριση της διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια τροφής για τη σίτιση αδέσποτων ζώων στο πλαίσιο με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11 & 14/3/2020

copyrights © 2018 Evolution Projects