ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_147

Λήψη απόφασης για την παράταση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανάπλαση και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων δήμου Γλυφάδας»

copyrights © 2018 Evolution Projects