ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_1

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑΔΑ Α.Ε.», επί της οδού Πλατεία Β. Κατράκη αρ.6 του Δήμου μας

copyrights © 2018 Evolution Projects