ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_3

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «Α. ΚΛΗΜΗ Χ. ΦΛΟΚΑΛΗ Ο.Ε.», επί της οδού Αρχιπελάγους αρ.68 του Δήμου μας

copyrights © 2018 Evolution Projects