ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_4

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της κ. ΜΟΡΦΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ, επί της οδού Ψηλορείτη αρ.22 του Δήμου μας

copyrights © 2018 Evolution Projects