ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_5

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «SEA SPICE Ι.Κ.Ε.», επί της οδού Κύπρου αρ.74 του Δήμου μας

copyrights © 2018 Evolution Projects