ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_163

Έγκριση της διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού για τη διενέργεια τηλεδιασκέψεων, στο πλαίσιο μέτρων αποφυγής μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020

copyrights © 2018 Evolution Projects