ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_54

Αποδοχή χρηματικού ποσού 7.500,00 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από Έκτακτη επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελούς Πόρους έτους 2020 για την κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων

copyrights © 2018 Evolution Projects