ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_55

Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «Ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών στον Υμηττό» του Συλλόγου διατήρησης και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και του οικιστικού χαρακτήρα των 3Β «Ο Αρχέδημος»

copyrights © 2018 Evolution Projects