ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_178

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού» και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου

copyrights © 2018 Evolution Projects