ΚΑΠΠΑ: 12η Πρόσκληση ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Γλυφάδα 28/5/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                   Αρ. Πρ. 1410

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                         

ΝΠΔΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ                                                                       ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

 

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    12/ 2020

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95  του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/06 – 114 Α΄)και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ 1 της ΠΝΠ 55/11-3-2020  σας  προσκαλούμε σε   συνεδρίαση δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου  τη Δευτέρα    1-6-2020  και ώρα  09.30  έως 10.30 π.μ  προκειμένου να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε για τα  παρακάτω θέματα :        

 

 

ΘΕΜΑ   1o: : «Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση της Α΄ Φάσης του DRIVE IN ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2020  στη Γλυφάδα»

Θέμα 2o : «Ίδρυση και Λειτουργία νέου Δημοτικού Βρεφικού  σταθμού».

 

 

ΘΕΜΑ  3o: " Λήψη απόφασης  για την έγκριση της ανακοίνωσης αίτησης εγγραφής -επανεγγραφής παιδιών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς της Γλυφάδας ".

 

                                                 

 

 

                                                    Η    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                  ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

copyrights © 2018 Evolution Projects