ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_180

Λήψη απόφασης επί της χρονικής παράτασης των Συμβάσεων μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου και ανάλογη αύξηση των ποσοτήτων, σχετικά με την προμήθεια:
α) Πετρελαίου κίνησης (DIESEL),
β) Βελτιωτικού πετρελαιοκίνησης τύπου AdBlue
γ) Αμόλυβδης βενζίνης 95RON και
δ) Πετρελαίου Θέρμανσης

copyrights © 2018 Evolution Projects