ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_188

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την πυροπροστασία και πυρασφάλεια διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

copyrights © 2018 Evolution Projects