ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_207

«Έγκριση της διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος εξ’αποστάσεως μέτρησης της θερμοκρασίας σώματος σε πραγματικό χρόνο, στο πλαίσιο μέτρων αποφυγής μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020»,

copyrights © 2018 Evolution Projects