ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_58

Λήψη απόφασης για αποδοχή έκτακτης κατανομής ποσού 451.181,65 € από τους Κ.Α.Π. έτους 2020 στους δήμους της χώρας, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19

copyrights © 2018 Evolution Projects